Velkommen til nettressursen til Med tusen ord

forside-arbbok.jpgMed tusen ord er et læreverk i norsk for voksne innvandrere. Verket er tilpasset spor 3 i Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 2005, og dekker nivå A1 til B1.

Med tusen ord bygger på kommunikative metoder med fokus på muntlig trening, et voksent vokabular og en rask progresjon. Gjennom familien Johansens dagligliv, autentiske tekster, artikler og intervjuer introduseres ulike sider av det norske samfunnet. Læreverket består av:

  • Tekst- og arbeidsbok
  • Elevhefte med lytteøvinger
  • CD-er (lydbok og lytteøvinger)
  • Lærerveiledning
  • Nettressurs med oppgaver og lenker
  • Fasit (tekst- og arbeidsbok)

De ulike komponentene er utviklet parallelt og utgjør et integrert læreverk som skal støtte og gi økt læringsutbytte.

I denne nettressursen finner du oppgaver med fasit og aktuelle lenker koplet til emnene i tekst- og arbeidsboka. Her finner du også fasit til oppgavene i tekst- og arbeidsboka.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern