Kapittel 4

Kompetansemål

Tema

  • Tannhelse
  • Fritid
  • Norgesgeografi

Grammatikk

  • Verb: være og bli
  • Verb i preteritum og presens perfektum
  • Flere tidsuttrykk
  • Stedsadverb
  • Eiendomspronomen
  • Begge to / både … og
  • Nektende spørsmål
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern