Kapittel 6

Kompetansemål

Tema

 • Helse
 • Boformer og personlig økonomi
 • Utdannelse og skolesystem i Norge
 • Kommunikasjon og transport
 • Natur

Grammatikk

 • Ordstilling i leddsetninger
 • Preposisjonsuttrykk: i, over, …
 • Tidsuttrykk
 • Futurum
 • Adjektiv: gradbøyning
 • Indirekte tale
 • Synes/tro/mene
 • Det som subjekt
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern