Kapittel 5

Kompetansemål

Tema

  • Fritid og ferie
  • Familie
  • Norges geografi og klima

Grammatikk

  • Mer om demonstrativer
  • Gradbøyning av adjektiv
  • Refleksive pronomen
  • Uttrykk for mengde: mange, mye
  • Som-setninger
  • Enig i noe / med noen
  • Eiendomspronomen (possessiver): refleksiv form
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern