Kapittel 8

Kompetansemål

Tema

  • Arbeidsplasser og jobbmuligheter i Norge
  • Jobbsøkingsmetoder, søknad, CV og intervju
  • Lønn, rettigheter, plikter og fagforening
  • Norsk oljehistorie

Grammatikk

  • Fortidsfuturum
  • Preteritum perfektum
  • Preposisjonsuttrykk
  • Oversikt over verbsystemet
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern