Kapittel 1

Kompetansemål

Tema

 • Egen person og familie: å presentere seg selv og andre
 • Å stille spørsmål og å svare på spørsmål
 • Å bruke nyttige uttrykk i ulike sosiale situasjoner
 • Tall og dager

Grammatikk

 • Personlige pronomen i subjektsform
 • Spørrepronomen
 • Spørsmål uten spørreord
 • Verb i presens
 • Modalverb
 • Preposisjoner: i og på
 • Ordstilling
 • Substantiv i entall
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern