Oppgave 2

 

Skriv setningene om ved å bruke modalverb. Bruk modalverbet som står i parentes.

Eksempel: Hun snakker norsk. (må) Hun må snakke norsk.

 

Jeg jobber. (må)

Jeg spiser. (skal)

Hun drikker vann. (vil)

Han bor i Oslo. (vil)

De flytter til Bergen. (skal)

Han snakker engelsk. (kan)

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern