Oppgave 4

 

Infinitiv  Presens  Preteritum  Presens perfektum 
å være er  var har vært
å bli blir ble har blitt

 

Les mer grammatikk i tekst- og arbeidsboka på s. 79.

a Sett inn er eller blir. Alle setningene står i presens.

1 Hun  hos tannlegen.

2 Jeg  her i to timer.

3 Vi  hjemme kl. 18.00.

4 Ukebladet  kjedelig. 

5 Det  dyrt å gå til tannlegen i Norge. 

6 Jeg  33 år i mai.  

 

b Sett inn har, er eller blir? Alle setningene står i presens.

1 Jeg  27 år.

2 Vi  to barn.

3 Hun  i Oslo nå, og hun  der i en uke.

4 Vi  på jobb fra kl. 08.00 til 16.00.

5 Jeg  gode kollegaer.

6 Hvor lenge  du i Norge? – I to år.

 

lenke.jpg Mer om tannhelsetjenesten i Norge

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern