Oppgave 3

Hva er riktig? Kryss av riktig svar.

a

b

c

d

e

f

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern