Oppgave 4

Skriv verbet i riktig form.

Treffe eller treffer?

1 Olav  Lars i baren.

2 Olav skal Lars i baren.

Kjøre eller kjører?

1 Lars vil hjem.

2 Olav kan ikke hjem.

3 De hjem.

Lese eller leser?

1 Hun i ei avis.

2 Han kan ikke norsk.

3 De bøker.

4 Hun vil ei bok av Paulo Coelho.

5 Hva du?

Se eller ser?

1 Vi på TV nå.

2 Jeg vil på TV i kveld.

3 dere på TV?

4 Han skal på TV i kveld.

5 Jeg ofte på TV.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern