Oppgave 6

Skriv spørsmål til svarene.

a

1  

Jeg heter Ingeborg.

2  

Jeg jobber i ei avis.

3  

Ja, jeg er gift med Olav.

 

b

1  

Jeg heter Daniel.

2  

Jeg er ti år gammel.

3  

Ja, jeg går på skole.

 

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern