Oppgave 4

Personlig pronomen.

a Hva heter objektsformene? Skriv pronomenet i objektsform før du klikker på fasit.

 

Subjektsform  Objektsform  Fasit 
jeg

>

du >
han >
hun >
vi >
dere >
dem >

 

b Sett inn riktig pronomen i objektsform.

1 Han gir  en kopp kaffe. 

2 Hun kjører  til jobb.

3 Han er gift med .

4 Hun serverer  middag.

5 Han skriver en e-post til .

6 Jeg skriver en e-post til .

7 Velkommen til !

8 Vi inviterer  på middag.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern