Oppgave 6

Repetisjon av adjektiv.

Skriv riktig form av adjektivet.

1 Det er  innvandrere fra Polen enn fra Russland i Norge.

2 I 2008 kom de  innvandrerne til Norge fra Polen.

3 Sammenliknet med mange andre Europeiske land, har ikke Norge en veldig  innvandring.

4 Mange søker om et  opphold i Norge for å studere.

5 Norge har i løpet av de siste tiårene fått et  behov for arbeidskraft.

6 Det bor  innvandrere i Oslo, sammenliknet med de andre norske byene.

7 Mange synes det er  å lære norsk.

8 Noen lærer  å skrive enn å snakke norsk.

9 De fleste mener det er  å forstå språket i det landet du bor i.

10 Det kreves at en er  for å begynne å snakke norsk med nordmenn.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern